دیدار استارتاپی با وزیر جوان

 
اعضای تیم استارتاپی با محوریت پدرام سهرابلو مدیر واحد کسب و کارهای نوین اتاق همدان با آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397 دیدار کردند، تا ضمن ارائه کلیات طرح، گام‌های بعدی مورد نیاز با هدایت و حمایت ایشان برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در پی برآمدن کسب و کارهای نوین و ایجاد اکوسیستم استارتاپی در کشور، واحد بررسی و توسعه کسب و کارهای نوین در اتاق همدان با هدف ایجاد و تقویت اکوسیستم استارتاپی در استان و ارتباط آن با کشور برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.
در یکی از این برنامه‌ها، طراحی و معرفی استارتاپی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با مشارکت و همراهی شتابدهنده ITECH با مدیریت عابدپور در دستور است که اکنون در مراحل تدوین سند حقوقی قرار دارد. 
گفتنی است این دیدار در ادامه جلساتی است که در سطح دولت، مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران به منظور نهایی ساختن سند این استارتاپ به عنوان راهکار بخش خصوصی کشور برای بهینه سازی و کنترل مصرف حامل‌های انرژی برگزار می‌شود.
 
  • تاریخ :
  • 3 بهمن 1397