دیدار نوروزی فعالان اقتصادی استان همدان با حضور مدیران دولتی