شنبه 31 شهریور ماه 1397

سمینار آموزشی آشنائی با قوانین تأمین اجتماعی در ملایر

 
سمینار آموزشی آشنایی با قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تأمین اجتماعی روز پنج شنبه 7 تیرماه 1397 در سالن جلسات نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این برنامه آموزشی استجلو مدرس دانشگاه و رئیس اداره تأمین اجتماعی شهر سامن پیرامون "نوآوری، مدیریت، تصمیم گیری" مطالبی را ارائه داد.
وی افزود "داشتن اطلاعات برای ادامه هر فعالیت اقتصادی و عدم اطلاع از قوانین، خسارات زیادی به واحدها وارد می کند."
استجلو گفت "در حال حاضر باید از نام کارفرما خارج و کارآفرین باشیم با خلق محصولات جدید با برنامه های جدید." 
وی در خصوص "مواد 36 ، 148 ، 39 ، 40 ، 42 ، 16 ، 17 ، 75 ، 76 ، 111 و دیگر مواد قانون تأمین اجتماعی که لازم است فعالان اقتصادی به آن بیشتر توجه کنند" توضیحاتی ارائه داد. 
ایشان همچنین به سؤالات حاضرین در دوره در خصوص "کارگاه های مشمول قانون، شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی، بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و مشوق های در نظر گرفته دولت برای کارفرمایان که جایگزین طرح کارورزی شده و کارگاه های مشمول و شرایط، چگونگی و زمان بهره مندی از این مشوق ها" پاسخ داد. 
 
تاریخ: 6 تیر 1397