یکشنبه 29 مهر ماه 1397

فراخوان حضور اتاق همدان در رقابت فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان، برزيل٢٠١٩

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان قصد دارد در برنامه رقابت های آتی فدراسیون اتاق های بازرگانی  و صنعت  آسیا و اقیانوسیه ( CACCIA   ) حضور یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، اعضای اتاق، فعالان اقتصادی، جوانان  و زنان  خلاق   و نوآور  میتوانند در چهار زمینه پروژه های خود را معرفی نمایند.

1-    مسئولیت های اجتماعی شرکت ها

2-    اشتغال زایی وتوسعه کسب وکار

3-    توسعه صنایع کوچک ومتوسط

4-    طرح های برتر  نامتعارف

در تعریف  و اجرای پروژه نتایج  قابل اندازه گیری ( شامل: اشتغال زایی، بهبود کسب و کار، تامین مالی ونرخ مشارکت  در اجرای پروژه و قابلیت  اجرا و پذیرش  آن توسط  اتاق بازرگانی  سایر کشورها )  از جمله مهم ترین موارد است که  مورد بررسی  قرار خواهند گرفت.

علاقمندان  می توانند پروژه های  خود را در غالب  پروپوزال یک صفحه ای به  آدرس ایمیل  samavati@hccim.com  ارسال نموده  و یا به طور حضوری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی همدان ارائه نمایند.

تاریخ: 17 آبان 1396