یکشنبه 29 مهر ماه 1397

مجمع عمومی انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان برگزار شد.

 
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی  ایران روز چهارشنبه 20 دی ماه در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان،براساس آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 4/10/1396،جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان تشکیل شد. 
گفتنی است پس از رسمیت یافتن جلسه، موارد زیر در جلسه مطرح شد:
1- گزارش عملكرد هيات مديره  توسط  خاطره خانلرزاده قرائت گردید.  
2-  گزارش خزانه دار صورت هاي مالي و تراز منتهي به سال 30/12/95 قرائت گردید. 
3- گزارش بازرس لیلا بیاتی قرائت گردید.
همچنین مجمع پس از استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 30/12/1395 تصویب شد.
 
تاریخ: 21 دی 1396