مدیرکل استاندارد "تغییر اهداء نشان استاندارد از یک سال به سه سال"

 
جلسه بررسی مسائل انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون با حضور علی اصغر زبردست رییس‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و همچنین محمد مددی مدیر کل سازمان استاندارد استان همدان و اعضای انجمن روز پنج شنبه 27 دی ماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست بیان کرد "طی چندین جلسه برگزار شده در خصوص بررسی مسائل و مشکلات آزمایشگاه های همکار آزمون، مقرر شد جلسه ای با  حضور مدیر کل استاندارد، قبل از اینکه مسائل به شورای گفتگو ارسال شود برگزار گردد."
سپس خاطره خانلرزاده رییس انجمن به بیان مسائل این انجمن به شرح زیر پرداخت:
-بررسی مشکلات آئین نامه ای موجود 
-بررسی مشکلات ثبت آزمایشگاه های جدید 
-بررسی مشکلاتی که آزمایشگاه هایی که نمونه را برای آزمون می آورند و برای پرداخت هزینه اقدام نمی نمایند 
-بررسی بحث پیمانکار فرعی که در حال حاضر باید دارای ایزوی 17025 باشند
-بررسی مسائل تجهیزات آزمایشگاه ها 
-بررسی یکپارچه کردن آزمایشگاه های همکار آزمون 
در ادامه مددی مدیر کل استاندارد همدان با بیان اینکه "با حمایت آقای مهندس زبردست رییس اتاق همدان در بخش خصوصی بیشترین مسائل این انجمن ها با ثبت این انجمن ها توسط اتاق همدان حل خواهد شد" اظهار نمود "در نهایت استاندارد هم تأثیر خود را جهت بررسی آئین نامه ها خواهد داشت."
وی افزود "برای ثبت آزمایشگاه های جدید باید ابتدا ظرفیت سنجی شود و ثبت هر آزمایشگاه جدیدی طبق آئین نامه سازمان ملی استاندارد بعد از ظرفیت سنجی و نیازسنجی باید صورت گیرد."
مددی با اشاره به اینکه "در حال حاضر 25 آزمایشگاه همکارآزمون در استان در حال فعالیت می باشند" ادامه داد "در سال 97 صدور آزمایشگاه های همکار آزمون حذف گردیده است ولی در شرایطی که هر فرد حقیقی که اقدام به تأسیس آزمایشگاه همکار آزمون نموده است باید مستلزم دارا بودن استاندارد 17025 باشند و در این صورت هیچ منعی در تأیید صلاحیت نخواهند داشت." 
وی اعلام نمود "سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی صلاحیت موفق شده که در کشورهای آسیایی و 70 کشور غیر آسیایی به صورت بین المللی از خدمات این انجمن ها استفاده نمایند چون شرکت های بازرسی این انجمن ها دامنه هدفشان فقط کشور خودمان نیست و دید بین المللی دارند." 
مددی بیان کرد "حوزه نظارت این آزمایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار گردیده است جهت پیگیری مطالبات و پیگیری تسویه حساب این آزمایشگاه ها و اداره استاندارد هیچ دخل و تصرفی ندارد با این حال باز هم تسویه حساب این آزمایشگاه ها را در نهایت پیگیری خواهیم کرد."
مدیرکل استاندارد استان همدان اعلام نمود "سازمان در امر روانسازی صادرات و واردات از سال 94 اهداء نشان استاندارد را از یکسال به سه سال تغییر داده است."
 
  • تاریخ :
  • 27 دی 1397