نتایج نهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق همدان منتشر شد.

 
نتایج نهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان که در روز شنبه 11 اسفندماه 1397 همزمان با انتخابات سراسر کشور برگزار شده بود به شرح زیر منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بنا بر اعلام هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان نتایج اعلام‌ می گردد.
 
  • تاریخ :
  • 12 اسفند 1397