نشست رییس اتاق همدان با تشکل های اقتصادی

 
جلسه طرح موضوع با مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت تشکل ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق همدان، محمدرضا ابراهیمی رییس کمیسیون تشکل ها و بهبود محیط کسب و کار اتاق همدان، مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان، مشاورین اتاق، مسئول واحد صدور کارت، مسئول بین الملل و مسئول واحد آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 4 مهرماه 97 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه طاهره ایزدی مسئول واحد تشکل های اتاق گزارشی از "روند فعالیت های جاری این واحد" ارائه نمود و ابراز داشت "به جهت شناخت دقیق تر موانع و مشکلات در حوزه تشکل ها و ارائه راهکارهای دقیق نیاز به برگزاری این نشست دیده شد."
شایان ذکر است اولین تشکلی که در این نشست حضور پیدا کرد "تشکل زنان بازرگان بوده و فعالین این حوزه به طرح معضلات و مشکلات جاری تشکل خود" پرداختند.
دومین تشکلی که به طرح مشکلات خود پرداخت "تشکل انجمن کالیبراسیون و آزمایشگاه همکار آزمون بوده و اعضا این تشکل به موانعی که سازمان استاندارد در مسیر فعالیت های این تشکل قرار داده" اشاره داشتند.
گفتنی است با توجه به مسائل مطرح شده مصوب گردید "واحد کمیسیون های اتاق جلسه ای را در هفته آینده با حضور مسئولین سازمان استاندارد و ادارات مرتبط برگزار نموده و با طرح موضوع به رفع مشکلات اقدام نمایند."
سومین تشکلی که مسائل و مشکلات خود را با ریاست اتاق بیان نمودند "تشکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان بودند و در این جلسه اعضا این تشکل معضلات اوراق و تهاتر را از مهمترین موانع این حوزه برشمردند و تاثیر گذاری بیشتر اتاق بر فضای پیرامونی اقتصادی را خواستار شدند و در پایان راهکارهایی جهت تسریع در رفع معضلات مطرح گردید."
در ادامه این نشست چهارمین تشکلی که به شرح موارد خود پرداخت "اعضای انجمن سندیکای آسانسور و پله برقی اتاق همدان بودند و اعضا هیئت مدیره این انجمن به طرح موانع این حوزه پرداختند و از واگذاری پروژه های آسانسور از سوی مراجع دولتی به پیمانکاران متفرقه ای که در عضویت هیچ مجموعه ای نیستند ابراز گله مندی نمودند و خواستار ساماندهی این موضوع گردیدند."
نشست ریاست اتاق با اعضا هیئت مدیره تشکلهای اتاق همدان در ادامه با حضور "اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگهای قیمتی ادامه پیدا کرد و پنجمین تشکل در این جلسه به شرح مباحث و مشکلات خود پرداختند."
در ادامه اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگهای قیمتی در جلسه حضور یافتند و به شرح "مباحث و مشکلات خود" پرداختند.
 مشکلات این حوزه با "معاونت اقتصادی استانداری از جمله موانعی بود که از سوی این تشکل مطرح گردید که با پیگیری هایی که در جلسه انجام گردید بخشی از موانع رفع گردید و مصوب گردید در راستای تسهیل در رفع معضلات جلسه ای از جانب واحد کمیسیون های اتاق با حضور معاونت اقتصادی استانداری و مسئولین ذیربط برگزار گردد."
در ادامه ششمین تشکلی که در این نشست حضور پیدا نمود "هیئت مدیره انجمن دانش بنیان اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی استان همدان بوده و اعضای این انجمن نیز به شرح مطالب خود پرداخته و خواستار همکاری اتاق در جهت دریافت فرصت شش ماهه جهت پرداخت تسهیلات دریافتی خود از جانب بانک ها گردیدند."
همچنین اعضای تشکل فوق از "حمایت های اتاق در راستای ایجاد زمینه های لازم  جهت راه اندازی صندوق پژوهش و نوآوری ابراز تقدیر و تشکر داشتند."
هفتمین تشکلی که در نشست صمیمی ریاست اتاق با تشکل های اتاق با هدف طرح وبررسی موضوعات و مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت تشکل ها حضور پیدا نمود "انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان بود و اعضا هیئت مدیره این انجمن به شرح مشکلات خود در حوزه گردو پرداختند، در ادامه این جلسه قمری رئیس این انجمن از برگزاری جشنواره گردو در ۱۶ مهرماه سالجاری خبر داد."
در ادامه این جلسه رسولی رئیس انجمن صنعت گلخانه استان بعنوان هشتمین تشکل در این نشست حضور پیدا کرده و به شرح "مشکلات حوزه صنعت گلخانه استان" پرداخت و خواستار "حمایت اتاق در افزایش قدرت اجرایی این انجمن گردید و ابراز امیدواری ‌کرد با همکاری های بیشتر اتاق بتوان کشت با ارزش افزوده را افزایش داد، وی در ادامه به فعالیت ۳۰۰ واحد گلخانه" اشاره کرد.
نهمین تشکلی که به شرح مشکلات جاری حوزه خود پرداخت "اعضای انجمن سیب زمینی استان همدان بوده که اعضای هیئت رئیسه این انجمن در این نشست به طرح و شرح معضلات خود" پرداختند و  "مباحث مدیریت قیمت و صادرات سیب زمینی و عدم کیفیت لازم در محصول سیر جهت صادرات از عمده مشکلات جاری این حوزه بیان شد.
ریاست اتاق راه کارهایی را "جهت تسریع در رفع مشکلات جاری این انجمن" ارائه داد.
جوادی رییس انجمن جوانان کارآفرین اتاق به عنوان "دهمین تشکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان به بیان موضوعات جاری این انجمن" پرداخت. مشکلاتی از قبیل صادرات سفال، نقل و انتقال منایع مالی بین کشورها و همچنین مشکلات اعزام اعضا به نمایشگاه های خارجی از جمله مواردی بود که اعضا هیئت مدیره این انجمن" مطرح نمودند.
 شایان ذکر است ایزدی مسئول تشکلهای اتاق از "همکاری های مستمر و موثر این انجمن در پروژه همدان  ۲۰۱۸ تقدیر و تشکر" نمود و در پایان ریاست اتاق خواستار "فعالیت بیشتر انجمن جوانان در حوزه فعالیت های تجاری در کشورهای آفریقایی" شد.
در ادامه نشست ریاست اتاق با تشکل ها و انجمن های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان "انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان یازدهمین تشکلی بودند که به ارائه آخرین مطالب و مشکلات خود پرداختند، مباحث بیمه و بانکی از عمده مشکلاتی بود که اعضا این انجمن به آن اشاره نمودند."
رحیم مرتضایی رییس انجمن خانه معدن و انجمن سنگ اتاق به عنوان دوازدهمین تشکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان به بیان "موضوعات جاری این انجمن پرداخته و دپوی سیلیس از جمله مشکلاتی بود که از جانب این انجمن مطرح گردید و راهکارهایی نیز ارائه گردید."
انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان رزن آخرین تشکلی بود که گزارشی را از "آخرین روند اجرایی حوزه خود ارائه نموده و به شرح مشکلات جاری خود پرداختند، وجود موانع در راستای عضو گیری از مهمترین معضلاتی بود که حسینی رئیس این انجمن مطرح نمودند و از افتتاح دفتر این انجمن در ماه های آینده در رزن خبر داد."
 
  • تاریخ :
  • 4 مهر 1397