نشست همکاران طرح آموزشی مشترک ایران و آلمان

 
نشست مشترک مدیران و کارشناسان طرح همکاری آموزشی مشترک ایران و آلمان با حضور مقیدی مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان و کارشناسان این مؤسسه با همراهی گیدو ویشا کارشناس از کشور آلمان در حوزه برق و الکترونیک روز شنبه 17 فروردین ماه 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این نشست ابتدا "پتاسیل ها و ظرفیت های استان درخصوص برق، الکترونیک، صنعت و تولید" مطرح شد و در ادامه بازدیدی از "سازمان فنی و حرفه ای استان همدان به عمل آمد."
ویشا در این بازدید با "دوره های آموزشی در حوزه برق و صنعت و میزان ساعات آموزشی و امکانات کارآموزان آشنا شد."
 این بازدید با حضور نجاری رییس انجمن دانش بنیان اتاق, بهشتی کارشناس شرکت توزیع برق استان و رییس سازمان فنی حرفه ای شهرستان همدان و معاونین و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان و مسئولین آموزشگاه های آزاد استان انجام شد.
در ادامه از "بزرگترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری ایران در استان همدان که با هدف برگزاری دوره های آموزشی در محیط واقعی به زودی در سازمان فنی و حرفه ای افتتاح می شود نیز بازدید به عمل آمد."
میهمانان اتاق همدان در ادامه "بازدیدی از شرکت تولیدی صنعتی همدان ترانس و شرکت ساغر فن پارس واقع شرکت فناوری و مرکز خدمات کسب و کار استان همدان"  انجام شد.
در این بازدیدها با توجه به "آشنایی با کارگاه های آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای استان,  آموزش پرسنل شرکت ها از اهم موارد" مطرح و "فنی و حرفه ای واسطه بین صنعت و تولید با کیفیت" بیان شد.
ویشا در پایان دیدارهای خود، نشستی با اعضای انجمن شرکت های دانش بنیان جهت تعامل و آگاهی از پتانسیل های استان همدان در زمینه دانش بنیان به عمل آوردند و از نزدیک با دستاوردهای این انجمن آشنا شد.
 
  • تاریخ :
  • 17 فروردین 1398