نشست هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان در دانشکده کشاورزی استان

 
نشست هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، محیط سبز با مدیرگروه های دانشکده کشاورزی استان همدان روز دوشنبه 13 خرداد ماه 1398 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این نشست با هدف "آشنایی اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی با فعالیت های اتاق همدان به ویژه کمیسیون کشاورزی برگزار شد."
در این نشست ابتدا علی محمودی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان به "معرفی برنامه ها و اهداف اتاق همدان" پرداخت.
محمودی اعلام نمود "اتاق همدان دارای 740 عضو" می باشد.
وی با اشاره به "قوانین و مقررات اتاق همدان" خاطرنشان ساخت "با توجه به حضور نمایندگان اتاق همدان در کمیسیون های اتاق ایران، امکان پیگیری مسائل فعالین اقتصادی در سطح ملی نیز وجود دارد."
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان در این جلسه خواستار "آشنایی و تعامل بیش از پیش بین دانشکده و اتاق همدان جهت پوشش ضعف ها و همچنین بهره بری از پتانسیل های استان شد."
سپس مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان با بیان اینکه "اتاق همدان در دوره هشتم تعداد 10 کمیسیون فعال داشته" اعلام نمود "با توجه به نیازسنجی های به عمل آمده از اعضای اتاق در دوره نهم تعداد دو کمیسیون دیگر نیز در برنامه اتاق قرار گرفته است."
وی افزود "کمیسیون های اتاق همدان متشکل از فعالین اقتصادی در حوزه های مختلف می باشند که با توجه به حضور مدیران دولتی در جلسات، مسائل و مشکلات از طریق دبیرخانه کمیسیون پیگیری می شود."
در ادامه زمانی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی نیز با اعلام اینکه "در حال حاضر تعداد 1500 دانشجو در حال تحصیل در مقاطع مختلف در دانشکده کشاورزی می باشند" "توضیحات مبسوطی نیز درخصوص رشته های تحصیلی دانشکده ارائه داد."
گفتنی است در این جلسه مقرر شد "اعضای هیأت علمی دانشکده با تناسب رشته تحصیلی در کمیسیون های اتاق همدان حضور داشته باشند."
 
  • تاریخ :
  • 13 خرداد 1398