پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )

 
بر اساس تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک آموزشی بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و موسسه SBH آلمان (مجری پروژه) پروژه از سال 1396 آغاز و با فراهم شدن مقدمات آن در سال 1398 اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، نظر به سابقه خوب همکاری اتاق همدان با سازمان فنی حرفه ای استان و بنا بر مصوبه هیئت رئیسه اتاق، اولین پایلوت اجرای پروژه اتاق همدان انتخاب شد.
همچنین پس از سه بار مراجعه مدیران این پروژه به استان و انجام نیازسنجی در کارخانجات و مراکز اقتصادی استان توسط واحد آموزش اتاق، در مورخ 17 الی 20 فروردین سال جاری تیم کارشناسی پروژه در رشته برق و الکترونیک از استان بازدید و حسب بررسی صورت گرفته بصورت میدانی در 7 کارخانه حضور یافته و از  امکانات فنی حرفه ای استان بازدید بعمل آوردند.
شایان ذکر است در این راستا دوره آموزشی 50 ساعته ای با عنوان E-CHECK طراحی و این دوره طی تاریخ 26/3/1398 الی 30/3/1398 با هدف تقویت ایمنی در رشته برق و الکترونیک توسط مدرس آلمانی گیدو ویشا در محل فنی حرفه ای استان (واحد مریانج ) برگزار گردید. 
گفتنی است امتحان پایان دوره و مراسم اعطای مدارک شرکت کنندگان نیز در محل اتاق و با حضور ریاست اتاق و ریاست سازمان فنی حرفه ای استان برگزار خواهد شد.
 
  • تاریخ :
  • 26 خرداد 1398