پیام تبریک ریاست اتاق همدان به مناسبت سال نو و عید نوروز

 
پیام تبریک علی اصغر زبردست ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به مناسبت سال نو و عید نوروز 
بهار آغاز شکفتن است و طلیعه دار رستن و بالیدن؛ و در این هنگامه باید روییدن امید را به نظاره نشست که چراغ نوروزی بر می افروزد و روز و روزگار بهتری را نوید می دهد.
این نهال را باید نگاهبان بود و به قدر وسع در پروردنش کوشید.
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید                            
 تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز
 
علی اصغر زبردست
رییس اتاق همدان
 
  • تاریخ :
  • 1 فروردین 1397