چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.

چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.

چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضاء روز سه شنبه 25 اردیبهشت 97 در محل مجموعه صنایع غذایی سحر تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه مسعود عبدالملکی دبیر کمیسیون در خصوص "دستور جلسه و بخصوص برنامه های آموزشی و پژوهشی دستگاه های دولتی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و برنامه های اتاق در رابطه با سیستم آموزشی دوآل با مشارکت کشور آلمان، اتاق ایران و سازمان فنی حرفه ای کشور و اجرای این برنامه در اتاق همدان بعنوان پایلوت کشوری در سالجاری مطالبی را بیان نمود."

ایشان در بخش های دیگری از صحبت های خود در زمینه "تشکیل کمیته های تخصصی و اعضای پیشنهادی توضیحاتی" ارائه نمود.

دبیرکمیسیون در ادامه موارد ارجاعی به کمیسیون را به شرح زیر بیان نمود:

1- طرح پیشنهادی از طرف دکتر سلطانی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی و مدیر همایش بین المللی  ژنتیک در خصوص مشارکت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در برگزاری و اعزام اساتید مطرح بین المللی در حوزه ژنتیک به همدان ذیل برنامه های گردشگری همدان 2018 با هدف معرفی بیشتر همدان در سطح جهانی

2- پیشنهاد سازمان استاندارد در زمینه برگزاری یک همایش استانی در زمینه اهمیت و جایگاه استاندارد در سال حمایت از تولید ملی

در ادامه نسترن شریفی نایب رئیس کمیسیون در خصوص "لزوم همکاری اعضای کمیسیون و تقدیر و تشکر از مسئولین کارخانه سحر بعنوان یکی از کارخانه های موفق استان مطالبی را" بیان نمود.

سپس مومن مدیریت کارخانه سحر ضمن خیر مقدم توضیحات کاملی از "روند شکل گیری و توسعه کارخانه" ارائه نمود.

مصوبات جلسه:

1- تصویب کمیته های تخصص و کارگروه های کاری در کمیسیون

2- تصویب نیازهای آموزشی کارخانه سحر همدان در برنامه های آموزشی سال 1397

3- تصویب برنامه های اجرایی گروه دانشمندان ژنتیک که مقرر است ذیل برنامه های همدان 2018 به همدان عزیمت نمایند.

4- برنامه ریزی همایش استاندارد برای بعد از ماه مبارک رمضان با مشارکت و حمایت و اطلاع رسانی و حضور همه اعضاء

5- تشکیل کمیته آموزش مدیران در کمیسیون با پیشنهاد نماینده کارخانه سحر و تایید اعضای کمیسیون

6- حمایت از طرح های همکاری با سازمان فنی حرفه ای استان از جمله سیستم اموزش مهارتی دوآل با همکاری کشور آلمان و تشکیل اتاق فکر در آن سازمان

  • تاریخ :
  • 25 اردیبهشت 1397