پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397

اولین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق همدان و سنندج برگزار شد.

 
اولین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و سنندج در تاریخ چهارشنبه 1 شهریور ماه 1396 برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق همدان در این نشست گفت "تولید فرآورده های لبنی از ظرفیت های بارز استان های همدان و کردستان است که تعامل و همکاری اتاق بازرگانی در راستای صدور این فرآورده ها ضروری است."
داود شعبانلو با اشاره به اینکه "بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است" افزود "توسعه بخش کشاورزی نیازمند نگرش های جدید و بهره گیری از تخصص ها و تکنیک های علمی است."
وی "بهترین و کم هزینه ترین راهکار برای دستیابی به اهداف بخش خصوصی را تعامل و همکاری تشکل ها، تعاونی ها، اتحادیه ها، ان جی او ها با اتاق های بازرگانی" دانست.
شعبانلو با اشاره به اینکه "دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات کشاورزی و چالش ها و موانع این بخش نیست" افزود "دولت در راستای توانمند شدن و اتخاذ شیوه مدیریت درست نیازمند مشاوره و تعامل با بخش خصوصی است."
وی با اشاره به "مرزی بودن استان کردستان و مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی مشترک میان کردستان و همدان، تعامل و ارتباط فعالان اقتصادی این 2 استان" را ضروری دانست و "تشکیل کارگروه های مشترک تخصصی با هدف همگرایی و هم افزایی میان 2 استان را" مورد تاکید قرار داد.
 محمدرحیم نیازی رئییس کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج نیز اظهار کرد "بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است و استان کردستان در این زمینه از پتانسیل ها و ظرفیت های ارزشمندی برخوردار است."
وی با اشاره به "کاهش سفره های آب زیر زمینی و ذخایر آبی، بر استفاده بهینه از منابع آبی و تقویت منابع زیر زمینی از سوی مردم بویژه کشاورزان" تاکید کرد.
نیازی "مقوله آموزش کشاورزان را در تولید محصولات کشاورزی مهم" ارزیابی کرد و افزود "افزایش تولید بخش کشاورزی نیازمند بهره گیری از روش های علمی و تخصصی" است.
وی رویکرد اتاق بازرگانی سنندج را "بهره گیری از مباحث علمی و ارتباط با تشکل ها و پیوند دانش و تجربه" اعلام کرد و یادآور شد "اشتغال تحصیل کردگان رشته کشاورزی و رونق اشتغال و تولید نیز مورد توجه اتاق بازرگانی است."
شایان ذکر است در این نشست "مزیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی و محصولات تولیدی همدان و کردستان، تولید غیر اصولی بخش کشاورزی، چالش ها و موانع موجود بر سر راه تولید، مدیریت تولید با بالاترین بهره وری و مصرف بهینه آب، موضوع صادرات، تقویت تشکل های بخش خصوصی و ارتباط و تعامل با بخش خصوصی" مورد بحث و بررسی کارشناسان و مسئولان اتاق بازرگانی 2 استان قرار گرفت.
 
تاریخ: 1 شهریور 1396