بررسی مسائل باغداری انگور در شهرستان ملایر

 
جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397 در سالن جلسات نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بر اساس دستور جلسه که بررسی "مسائل باغداری انگور در شهرستان و مشکلات مربوط با توجه به مسائل عدیده ای که در زمینه مراحل کاشت، داشت، برداشت، تبدیل انگور به کشمش، نحوه نگهداری کشمش، آسیب های وارده به کشمش بدلیل نحوه نگهداری آن و لزوم ارتباط بیشتر بین باغداران و واحدهای کشمش شهرستان" بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه بدلیل اینکه "مسائل مربوط باید به صورت کارشناسی و با دقت بیشتری بررسی شود، مقرر شد اعضاء پیرامون نظرات مطرح شده در این جلسه مطالعه بیشتری انجام و در جلسات بعدی پیرامون موضوعات فوق بصورت جداگانه راهکارهای لازم ارائه گردد."    
 
  • تاریخ :
  • 31 اردیبهشت 1397