برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان

 اولین جلسه کمیسیون  کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز در آغاز دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق همدان با حضور علی اصغر زبردست ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه علی اصغر زبردست ضمن تشکر از "فعالیت و عملکرد مثبت داوود شعبانلو رییس کمیسیون کشاورزی در دوره قبل" اظهار نمود "کمیسیون کشاورزی در برگزاری جلسات، طرح و پیگیری مسائل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و همچنین حضور در جلسات کمیسیون اتاق ایران بسیار مثمرثمر عمل نموده است."
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه "مسائل فعالین اقتصادی پس از طرح در کمیسیون در صورت عدم دریافت نتیجه، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می شود" خاطرنشان ساخت "هیأت نمایندگان اتاق  که در کمیسیون های متناظر در اتاق ایران عضو هستند، نیز پیگیر مسائل می باشند."
سپس مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان به "قرائت شیوه نامه کمیسیون" پرداخت.
در ادامه طبق دستور جلسه کمیسیون اعضای هیأت رییسه کمیسیون به ترتیب آقایان (علی محمودی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان به سمت رییس کمیسیون، داوود شعبانلو نایب رییس اول کمیسیون و محمود رشادی نایب رییس دوم کمیسیون) با رأی گیری از اعضای حاضر انتخاب شدند.
 
 
  • تاریخ :
  • 25 اردیبهشت 1398