برگزاری اولین جلسه کمیسیون صنایع اتاق همدان

 
برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست و اعضای کمیسیون رییس اتاق بازرگانی همدان روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رییس اتاق همدان در ابتدا ضمن تشکر از "عملکرد مثبت علی اکبر فلاح ریاست کمیسیون در دوره قبل" خواستار "فعالیت بیش از پیش کمیسیون با توجه به تشکیل کمیته های پیشنهادی اتاق همدان" شد.
وی همچنین افزود "فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه با اعلام پیشنهادات و مسائل خود، گامی مثبت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارند."
زبردست همچنین اعلام نمود "دولت نیز درصدد حل قوانین مخل کسب و کار می باشد."
ایشان همچنین تأکید داشت "فعالین اقتصادی تحریم فروش نفت را یک فرصت بدانند نه یک تهدید."
وی همچنین خاطرنشان ساخت "اتاق همدان در بحث بازاریابی در کشورهای دیگر نیز برنامه هایی در دست اقدام دارد که از جمله گشایش دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف است."
سپس مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان به "قرائت شیوه نامه تشکیل کمیسیون ها که با تأیید هیأت رییسه و هیأت نمایندگان اتاق تدوین شده است" پرداخت.
در پایان باتوجه به دستورجلسه، انتخابات هیأت رییسه کمیسیون با رأی گیری از اعضا برگزار و "محمدرضا جعفری به عنوان رییس کمیسیون و صادق هراتی و علیرضا زارعی به عنوان نایب رییس اول و دوم کمیسیون"  انتخاب شدند.
 
  • تاریخ :
  • 26 اردیبهشت 1398