برگزاری جلسه انجمن کارآفرین اتاق همدان

 
جلسه انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه 18 بهمن ماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این جلسه با محوریت "ارائه آخرین  گزارش وضعیت ثبت و فعالیت های تشکل جوانان" تشکیل شد.
در ادامه گزارش "سفر به عمان و فرصت های پیش رو"  توسط رییس اتاق همدان بیان شد.
 ایشان همچنین گزارشی از "برنامه های تدوین شده جهت حضور و سرمایه گذاری در غنا" را مطرح نمودند.
گفتنی است در این جلسه اعضا انجمن جوانان کارآفرین از تلاش ها،زحمات و پیگیری های مستمر ۴ ساله ریاست محترم اتاق جناب آقای مهندس زبردست در راستای حمایت از جوانان تقدیر بعمل آوردند.
 
  • تاریخ :
  • 18 بهمن 1397