برگزاری دومین جلسه کمیته صنایع و معادن در ملایر

 
دومین جلسه کمیته صنایع و معادن روز دوشنبه 10 تیرماه 1398 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه محمدرضا گلستانی رئیس کمیته با اشاره به "ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید" خواستار "مکاتبه اتاق همدان با اتاق های مشترک ایران و کشورهای همسایه به منظور دریافت اطلاعات اقتصادی و تطابق آن با نیازهای وارداتی و توان صادراتی استان همدان و شهرستان ملایر" شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد "برنامه ریزی برای جلسات با حضور فرماندار، دادستان، نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مسئولین ادارات مربوطه و اعضای کمیته صنایع و معادن توسط نمایندگی اتاق بازرگانی در ملایر صورت گیرد."
 
  • تاریخ :
  • 10 تیر 1398