برگزاری سومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق همدان

 
سومین جلسه کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و هنری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور طاهره ایزدی دبیر اجرایی و ناصر قنبری عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان و نایب رئیس کمیسیون روز دوشنبه 9 مهرماه 1398  در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، جلسه فوق با دستور جلسه بررسی مسائل و مشکلات اعضای کمیسیون جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تشکیل شده بود.
گفتنی است پس از طرح و بررسی مسائل مطرح شده، من جمله از موضوعات قابل پیگیری کمیسیون به شرح زیر بیان شد:
- تسهیلات گردشگری توسط هادی خورشیدی مشاور امور بانکی اتاق همدان مورد بررسی قرار گیرد.
- کمیته حمل و نقل گردشگری فرودگاه و راه آهن (هوایی-ریلی) توسط بهنام افتخاریان عضو کمیسیون پیگیری شود.
- بررسی نحوه پرداخت تسهیلات جهت تهیه ماشین های حمل و نقل برای مسافران                                                                        
- طرح ساماندهی خانه مسافرها توسط امین ابوالقاسمی دبیر کمیسیون پیگیری شود.
-استفاده از اسکان آموزش و پرورش
-حمایت از تقویت تورهای داخلی با مشوق های دولتی 
-حذف مالیات و ارزش افزوده 
 
  • تاریخ :
  • 8 مهر 1398