برگزاری شانزدهمین جلسه کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان

 
شانزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی حمایت از سرمایه گذاری و تأمین مالی در سالن جلسات اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 30 آبان ماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه هادی خورشیدی رییس کمیسیون با توجه به دستورات جلسه خواستار "ارائه اخبار و گزارشات اخیر و مرتبط با کمیسیون توسط اعضا" شد.
 سپس با توجه به دستور جلسه دوم مبنی بر "بررسی مشکلات ناشی از تحریم ها و راهکارهای مقابله با تحریم ها" خورشیدی اعلام نمود "با توجه به اطلاعات و آمار مربوط به تحریم و همچنین اعلام وجود سه میلیون و نیم نفر بیکار در حال حاضر مسئولین کشور درحال افزایش موقعیت های اشتغال هستند."
وی افزود "سه میلیون مهاجر در کشور وجود دارد و درصورت خروج این تعداد از کشور, موقعیت های شغلی به بیکاران در کشور واگذار می شود و آمار بیکاری در کشور پایین می آید."
 البته رییس کمیسیون خاطرنشان ساخت "باتوجه به اینکه شغل مهاجران در کشور از نوع سخت می باشد محدودیت هایی در کشور برای انجام این امور توسط بیکاران در کشور وجود دارد."
خورشیدی اعلام نمود "مسئولین کشور برای کاهش تاثیر تحریم ها بر روند اشتغال 4 راهکار ارائه داده اند:
1 کاهش مصرف انرژی
2 تحول در صنعت ساختمان و راه سازی
3توسعه صنعت گردشگری
4 توجه به شرکت های دانش بنیان
در پایان اعضا پیشنهادهای خود را ارائه نمودند و خواستار " همکاری بیش ازپیش بانک ها با فعالین اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم" شدند.
اعضای کمیسیون همچنین پیشنهاد "اصلاح مصرف انرژی به جای کاهش مصرف انرژی" را مطرح نمودند.
 
  • تاریخ :
  • 30 آبان 1397