برگزاری مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نهاوند

 
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه فردای نهاوند با حضور طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق همدان و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت اعضای مربوطه روز چهارشنبه 3 مهر ماه 13۹۸ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، پس از رسمیت یافتن جلسه علی احسان ظفری به سمت رئیس و بختیار بهزادی و  حمید سوری به سمت ناظر اول و دوم و پرستو سبزی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
در مجمع فوق موارد به شرح زیر مطرح شد:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط علیرضا حسن کاویار قرائت گردید.
2- گزارش خزانه دار و صورت های مالی و تراز منتهی به سال ۹۷ قرائت گردید.
3- گزارش بازرس توسط علی حسن کاویار قرائت گردید.
4- روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
همچنین در این مجمع پس از استماع گزارش های فوق الذکر و نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضا و ارائه پاسخ لازم از سوی هیئت مدیره، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره و تراز منتهی به سال مالی اسفند1398نیز تصویب شد.
شایان ذکر است جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رأی گیری به عمل آمد و میلاد ذهبی به سمت بازرس اصلی و سامان حسن کاویار به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
 
  • تاریخ :
  • 3 مهر 1398