برگزاری مجمع عمومی عادی خانه معدن استان همدان

 
جلسه مجمع عمومی عادي خانه معدن استان همدان روز شنبه 26 مردادماه 1398 در محل  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور طاهره ایزدی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران و مشارکت اعضای مربوطه تشکیل شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام در تاریخ 9/5/1398 جلسه فوق تشکیل و پس از رسمیت یافتن جلسه، ابراهیم کرمی به سمت رییس، عباس سماواتی به سمت ناظر 1، آقای مهدی اکبری به سمت ناظر2، پرستو سبزی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 در ابتدا گزارش عملكرد هيات مديره توسط رحیم مرتضایی رئیس خانه معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان قرائت شد.
سپس خزانه دار صورت هاي مالي و تراز منتهي به سال 29/12/1397 را ارائه داد.
در ادامه روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
گفتنی است مجمع پس از استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 29/12/1397 را تصویب کرد.
شایان ذکر است در پایان جلسه با توجه به دستورجلسه انتخاب بازرس به صورت کتبی رای گیری شد و مهدی کرمی به سمت بازرس اصلی و حمید زبار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
  • تاریخ :
  • 26 مرداد 1398