برگزاری هفدمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق همدان

 
هفدمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رضا کاویانی تبار با بیان اینکه"انجام مستمر نیازسنجی آموزشی از برنامه های اصلی کمیسیون می باشد" خواستار"ارائه نظرات اعضاء  درخصوص چاپ مطالعات طرح نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی" شد.
 همچنین "تقویم آموزشی تا پایان سال جمع بندی" شد.
 با توجه به دستورجلسه کمیسیون برخی عناوین آموزشی به شرح زیر بیان شد:
-  "ارتباط صنعت و دانشگاه، برندسازی، نحوه انعقاد قراردادها به زبان انگلیسی، مسائل حقوقی و جزایی، اصول بسته بندی و فرآوری محصولات و ..." 
   همچنین "اولویت های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اعضای   کمیسیون با دریافت نظرات نمایندگان دانشگاه ها درخصوص کاربردی نمودن پایان نامه های دانشگاه ها بررسی" شد.
گفتنی است در این جلسه "دبیر جدید کمیته پژوهش معرفی" و درخصوص "لزوم همکاری اعضای اتاق در طرح آموزش مشترک ایران و آلمان (دوآل)" بحث و بررسی شد.
 
  • تاریخ :
  • 14 آذر 1397