برگزاری پنجمین جلسه کمیته گیاهان دارویی در اتاق همدان

 
پنجمین جلسه کمیته گیاهان دارویی کمیسیون کشاورزی, آب و محیط زیست اتاق همدان در سالن جلسات اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی همدان روز دوشنبه 10 دی ماه 1397برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، جلسه فوق باحضور مسئول دبیرخانه کمیسیون ها و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق همدان, نماینده اتاق اصناف, هیأت مدیره کمیته گیاهان دارویی و اعضای کمیته گیاهان دارویی متشکل از نمایندگان دانشگاه های استان و فعالین در حوزه گیاهان دارویی تشکیل شده است.
 مبحث اصلی جلسه "اقدام جهت تشکیل صنف گیاهان دارویی" مطرح شد و اعضا اعلام نمودند" این امر می تواند موجب ساماندهی فعالین در این بخش و همچنین ایجاد اشتغال برای استان شود."
گفتنی است "الزام تشکیل صنف مجزا در حوزه گیاهان دارویی به علت پتانسیل بالای استان در حوزه گیاهان دارویی در کشور می باشد."
 
  • تاریخ :
  • 10 دی 1397