شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری کمیته تشکل ها و خدمات بازرگانی در ملایر

 
هجدهمین جلسه کمیته تشکلها، گردشگری و خدمات بازرگانی روز دوشنبه 4 تیرماه 1397در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پیرامون برنامه های پیشنهادی شهرستان برای "رویداد 2018 و برنامه های پیشنهادی اتاق همدان به عنوان دبیر بین المللی این رویداد در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه با توجه به برگزاری "نمایشگاه صنایع دستی لزوم حضور جدی انجمن تولید و صادرکنندگان مبل و منبت جهت معرفی این هنر شهرستان" مطرح شد.
همچنین بیست و چهارمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری ملایر نیز بعدازظهر همان روز             برگزار شد. 
در جلسه فوق پیرامون "علل افزایش هزینه های تولید در ادامه بحث جلسه قبل کمیته مسائلی توسط اعضاء" مطرح و با توجه به "شرایط موجود در کشور که ادامه فعالیت برای فعالان اقتصادی                بدلیل نوسانات شدید ارزی که بیشترین تأثیر را در بالا بردن هزینه های تولید دارد، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است در این جلسه از مراجع قانونگذاری و نظارتی برای ارائه راهکارهای برون رفت از این شرایط، هم چنین همکاری دستگاههای اجرائی، بانک ها و دستگاه قضائی برای کمک به امر تولید و مساعدت لازم با فعالان اقتصادی تا زمان گذر از این مرحله درخواست هم فکری و ارائه پیشنهاد شد.  
 
تاریخ: 4 تیر 1397