برگزاری دوره مبانی کارآفرینی و کسب و کار

 
دوره مبانی کارآفرینی و کسب و کار با همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، سازمان فنی و حرفه ای استان همدان و بنیاد SBH (موسسه آموزشی دوگانه شغلی ایران و آلمان) در روزهای یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 مهر 1398 در محل سازمان فنی و حرفه ای همدان واقع در مریانج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این دوره با حضور مربیان سازمان فنی و حرفه ای استان و نمایندگان آموزش اتاق بازرگانی  و نسترن افشم مدرس اتاق ایران تشکیل شد.
در ابتدای سمینار افشم کارآفرینی را "فرآیند خلق چیزی جدید و
با ارزش از طریق راه اندازی یک کسب و کار و با اختصاص زمان و تلاش
مورد نیاز، با در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی به منظور رسیدن به رضایت شخصی، پاداش های مالی و ارضای نیاز استقلال طلبی" تعریف کرد.
مدرس دوره همچنین اهمیت کارافرینی را به ترتیب زیر برشمرد:
- عامل اصلی ایجاد و توزیع ثروت
- عامل ایجاد ارزش اقتصادی
- کارآفرینی به عنوان عامل تغییر
- رساندن اقتصاد به سطح تعادل بالاتر
نسترن افشم انواع کارآفرینی را "فردی، سازمانی و کارآفرینی اجتماعی" بیان کرد و به توضیح هرکدام پرداخت.
وی درخصوص "برنامه ریزی شغلی به خوشناسی و شغل شناسی" اشاره نمود.
گفتنی است پایان جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه اعطاء شد.
 
  • تاریخ :
  • 28 مهر 1398