برگزاری نشست هم اندیشی و آموزشی مالیاتی در اتاق همدان

 
برگزاری  نشست هم اندیشی و آموزشی با ریاست علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق، جمعی از روسای کمیسیون ها، روسای انجمن ها و تشکل ها و اعضای اتاق، با تدریس محمدرضاجعفری نسب مشاور امور مالیاتی اتاق همدان روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد. 
میهمانان ویژه این نشست ذکوری معاون مالیاتی استان و جواهری افخم سرپرست هیات های حل اختلاف مالیاتی استان بودند.
در ابتدای نشست فلاح نایب رئیس اتاق از حضور اساتید، مسئولین و میهمانان حاضر تشکر کرده و در ادامه  آمادگی اتاق برای "تداوم این نشستها و آمادگی مشاورین اتاق برای ارایه خدمات لازم به اعضای محترم اتاق و فعالان اقتصادی در زمینه های مختلف را" اعلام نمود.
وی همچنین توضیحاتی در خصوص "مسائل و مشکلات کلی فضای کسب و کار استان و لزوم همکاری ادارات و سازمان های دولتی از جمله در زمینه امور مالیاتی و بخصوص در زمینه تعهدات ارزی و روشن شدن مسائل مالیاتی مرتبط با این موضوع" مطرح کرد. 
در ادامه مسعود عبدالملکی مسئول آموزش و پژوهش اتاق "برنامه های این نشست و اهمیت این چنین نشست های هم اندیشی و آموزشی را در فضای فعلی کسب و کار" یادآور شد.
عبدالملکی گفت "اینگونه نشست ها را بصورت تخصصی تر و ویژه بخش های مختلف اقتصادی و در هر ماه بصورت مرتب در اتاق برگزار نمایند."  
در ادامه مدرس این نشست جعفری نسب مشاور محترم امور مالیاتی اتاق در ارتباط با مسائل مختلف مالیاتی از جمله "ارائه اظهارنامه، تسلیم دفاتر، مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها و مشوق های مالیاتی و آخرین قوانین مرتبط با این موضوعات مختلف مالیاتی" توضیحات مبسوطی بیان کرد.
سپس ذکوری و جواهری افخم هر یک در زمینه مسائل مختلف مالیاتی، توضیحاتی را ارائه دادند.
 
  • تاریخ :
  • 11 اردیبهشت 1398