بیست و دومین جلسه کمیته کشاورزی در ملایر برگزار شد.

 
بیست و دومین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز سه شنبه 2 دی ماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پیرامون "اجرای طرح باغدار نمونه توسط بخش خصوصی، تشویق فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان ذیربط جهت تشکیل مجموعه هائی برای اعزام به کشورهائی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان شرایط لازم را فراهم نموده اند و اجرای کشت های فرا سرزمینی" بحث و تبادل نظر شد.
همچنین پیشنهاد "تشکیل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران توسط اتاق با توجه به اقدام فعالین کشاورزی در سال های اخیر جهت گسترش این محصول که در شهرستان با توجه به شرایط آب و هوائی بسیار مناسب است با نسبت به تقویت این مجموعه با مساعدت ارگان های ذیربط و تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز" مطرح شد.
 
  • تاریخ :
  • 2 بهمن 1397