بیست و ششمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق همدان برگزار شد.

 
بیست و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور علی اصغر زبردست ریاست اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی استان همدان روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه "گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با مصوبات جلسه قبل از جمله: گزارش کلینیک سیار, پیگیری اقدامات انجام شده در رابطه با مشکلات تهیه مواد اولیه و اعلام نتایج" توسط فلاح رییس کمیسیون بیان شد. سپس زبردست خواستار "تشکیل جلسه ای با حضور مدیران مرتبط با مسائل مطرح شده" شد.
 ایشان اعلام نمودند "درصورتیکه مسائل در سطح استان حل نشود از طریق کمیسیون صنایع اتاق ایران پیگیری می شود." 
رییس اتاق همدان همچنین تأکید داشت "در تمام جلسات کمیسیون ها از کارشناسان دستگاه های دولتی دعوت به عمل آید تا مسائل و مشکلات به صورت جدی پیگیری شود."
 سپس مسئله فروش داخلی و صادرات از طرف اعضاء بیان و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در پایان جلسه پیشنهاد تشکیل شرکت مدیریت صادرات و واردات و بازاریابی مطرح شد.
 
  • تاریخ :
  • 25 بهمن 1397