بیست و هشتمین جلسه کمیته صنعت در ملایر برگزار شد

 
بیست و هشتمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری روز دوشنبه 19 آذرماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه در خصوص یکی از مشکلات فعالان مبنی بر اینکه "زمانی که برای احقاق حقوق خود می بایست از طریق مراجع قضائی طرح شکایت نمایند، مبالغی باید پرداخت کنند که در این شرایط امکان تامین منابع مالی برای آنها وجود ندارد" مطرح شد.
همچنین حاضرین خواستار "ورود دادستان به عنوان مدعی العموم و تامین هزینه ها به صورت چک و غیره تا به نتیجه رسیدن پرونده مورد پذیرش" شدند.
در ادامه در خصوص "فرار مالیاتی افراد و شرکت هائی که بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت می کنند، از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و غیره خودداری می نمایند" اعتراض و اعضاء خواستار "ضرورت شناسائی و اخذ دریافت حقوق قانونی از آنها با تنظیم برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مرتبط" شدند.
 
  • تاریخ :
  • 19 آذر 1397