بیست و پنجمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری در ملایر برگزار شد.

 
بیست و پنجمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری روز دوشنبه 1 مردادماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه در رابطه با "قطع برق در شهرستان که بدون اطلاع رسانی و برنامه ریزی مشخصی انجام و مشکلات عدیده ای بخصوص برای واحدهای تولیدی بوجود آورده است" مطالبی بیان شد.
همچنین "عدم اجرای بند و تبصره 16 برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور، مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور که علی رغم مراجعات مکرر افرادی که قصد تعیین تکلیف بدهی خود را دارند ولی بانکها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش این خواسته ها نمی شوند، علی رغم اینکه کمتر از دو ماه از مهلت قانونی باقیمانده و نامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان برای اجرای بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 و جلوگیری از اجرا نسبت به وثایق وام گیرندگان و ضامنین آنها از طریق ثبت اسناد و املاک ارسال شده است" از جمله مسائل مطرح شده در جلسه فوق بود.
 
  • تاریخ :
  • 1 مرداد 1397