رئیس اتاق همدان خواستار "حفظ صنعت فرش استان همدان" شد.

 
اولین جلسه کمیسیون تخصصی تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق همدان در آغاز دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با ریاست علی اصغر  زبردست رییس اتاق همدان، جمعی از اعضای هیأت نمایندگان و اعضای کمیسیون روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست ضمن تشکر از "فعالیت و عملکرد اعضای محترم هیأت رئیسه کمیسیون در دوره قبل" اظهار نمود "با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه، فعالیت کمیسیون جهت پیگیری مسائل مطرح شده، بیش از پیش باشد." 
وی تأکید داشت "کمیته تخصصی فرش نیز جهت حفظ صنعت فرش استان فعالیت خود را آغاز نماید."
 رییس اتاق همچنین اعلام داشت"مسائل مطرح شده در کمیسیون در صورت عدم نتیجه گیری در استان، توسط هیأت نمایندگان اتاق که در کمیسیون های متناظرخود در اتاق ایران عضو  هستند پیگیری می شود."
 در ادامه جناب خسرو طالبی رحیق عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان خاطرنشان ساخت "تجارت استان باید متحول شود و این امر بدون همکاری فعالین اقتصادی و حمایت اتاق همدان و سایر سازمان های مرتبط امکان پذیر نمی باشد."
 سپس مسعود توتونچیان دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان خواستار"ایجاد فضایی مناسب با حضور جوانان جهت تعامل تجارب فعالین اقتصادی" شد.
 وی "اتاق همدان را جایگاهی امن جهت ارتباط گیری فعالین اقتصادی با یکیدگر معرفی نمودند." 
در ادامه "شیوه نامه کمیسیون که با تأیید هیأت نمایندگان اتاق همدان توسط دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان تدوین شده بود" توسط مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان قرائت شد.
 سپس با توجه به دستور جلسه کمیسیون انتخابات هیأت رئیسه با رأی گیری از اعضا انجام و "خسرو طالبی رحیق به عنوان رییس کمیسیون و سعید شاهرخ و مجید اسماعیلی به عنوان نایب رییس اول و دوم و روستایی به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شدند." 
در پایان جلسه مسئولین کمیته های تخصصی کمیسیون نیز معرفی و مقرر شد "اولین جلسه هیأت رئیسه کمیسیون و مسئولین کمیته ها روز شنبه 4 خردادماه برگزار شود."
 
  • تاریخ :
  • 31 اردیبهشت 1398