رییس اتاق همدان: تقویت داروسازی تویسرکان در اولویت قرار گیرد.

 
نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی شهرستان تویسرکان با حضور رئیس، دبیر اجرایی و برخی مسئولین اتاق همدان روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه 1398 در محل دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان تویسرکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رئیس اتاق همدان در این نشست خواستار "تقویت صنعت دارو سازی تویسرکان به همت فعالین اقتصادی وحمایت های راهبردی اتاق بازرگانی" شد. 
زبردست با اشاره به "پتانسیل های نهفته و عمده شهرستان تویسرکان" خواستار "راه اندازی صنعت دارو سازی این منطقه با پشتکار فعالین اقتصادی و پیگیری رفع موانع از جانب دفتر نمایندگی اتاق همدان در شهرستان تویسرکان شد."
علی اصغر زبردست بر "تاسیس انجمن ملی گردوی کشور با مرکزیت شهرستان تویسرکان" تاکید و اذعان داشت "فعالین اقتصادی استان در حوزه گردو می بایست روند ثبت انجمن گردوی شهرستان را به جد پیگیری نموده و با دعوت و رایزنی از استان های دیگر که در حوزه گردو فعالیت عمده دارند نسبت به ثبت انجمن ملی گردوی کشور با مرکزیت شهرستان تویسرکان اقدام نمایند."
در ادامه این نشست برخی از فعالین اقتصادی شهرستان تویسرکان به شرح معضلات و موانع پیش روی اقتصاد شهرستان پرداختند.
گفتنی است در این جلسه مسعود عبدالملکی مسئول دفتر نمایندگی اتاق همدان در شهرستان تویسرکان به شرح گزارش مبسوطی از فعالیت های عمده صورت گرفته در شهرستان تویسرکان پرداخت.
 
  • تاریخ :
  • 18 اردیبهشت 1398