یکشنبه 29 مهر ماه 1397

رییس تعاونی گردوکاران تویسرکان: "تولید 20000 تن گردو با پوست سبز در تویسرکان"

به منظور اطلاع رسانی و جذب اعضاء جهت تشکیل انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان گردوی تویسرکان و مبل منبت استان جلساتی در روز چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 در محل اتاق اصناف تویسرکان و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تویسرکان با حضور مسئولین و فعالان اقتصادی آن شهرستان و مسئول تشکل های اتاق طاهره ایزدی، کارشناس تشکل ها فریبرز پیرایش و کارشناس آموزش اتاق مسعود عبدالملکی تشکیل گردید.
 به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در محل اتاق اصناف تویسرکان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در بخش گردو از تولید کنندگان، فروشندگان و شاغلین بخش صنعتی مرتبط با این محصول استراتژیک استان و شهرستان  و با همت و پیگیری ریاست تعاونی گردوکاران تویسرکان، ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، ریاست اداره جهادکشاورزی شهرستان و ریاست اداره فنی حرفه ای شهرستان جلسه ای تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا قمری ریاست تعاونی گردوکاران تویسرکان ضمن تشریح "آخرین وضعیت این محصول در تویسرکان، سطح زیرکشت را 5500 هکتار و میزان تولید را 20000 تن با پوست سبز" اعلام نمود. 
وی همچنین "تعداد شاغلین در این بخش را در شهرستان 5000 نفر" عنوان نمود "که 2500 نفر از آنها عضو تعاونی میباشند."
 قمری مشکلات در حوزه "آموزش، تولید، مشکلات آفت ها، سنتی بودن روش های تولید و برداشت، مشکلات در حوزه فروش محصول و بازاریابی و عدم وجود مراکز فرآوری صنعتی در این بخش، عدم توجه دستگاه های دولتی و نبود تشکل حقوقی قوی و پایدار را از جمله مسایل این بخش" بر شمرد. 
در ادامه طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق با بیان "اهمیت و ضرورت تشکل سازی در این بخش و حضور و عضویت فعالان اقتصادی این حوزه در اتاق بازرگانی" به تشریح "اهمیت کار گروهی و تشکل سازی" پرداخت.
مسئول تشکل های اتاق همدان خواستار "توجه به فضای مساعد فعلی حاکم بر کسب و کار و توجه به تشکل سازی در اتاق" شد.
ایزدی اظهار کرد "اتاق برای ارائه خدمات آموزشی به این تشکل در صورت تشکیل آمادگی دارد."
سپس فریبرز پیرایش کارشناس حوزه تشکل ها و کارشناس واحد صدور کارت اتاق "نسبت به شرایط عضویت و مدارک مورد نظر و چگونگی انجام این فرایند با سرعت و در محل شهرستان" توضیحاتی را بیان کرد.
پیرایش افزود "فعالین اقتصادی با هماهنگی واحد بازرگانی و صدور کارت اتاق، در جلسه بعدی در این شهرستان مدارک خود را جهت دریافت کارت عضویت و بازرگانی ارائه نمایند."
در ادامه مسعود عبدالملکی کارشناس واحد آموزش اتاق ضمن "تشریح و معرفی خدمات اتاق، از آمادگی بخش آموزش اتاق جهت ارائه برنامه های آموزشی کاربردی و تخصصی در جهت رفع مسائل و مشکلات این بخش مهم اقتصادی در شهرستان تویسرکان" خبر داد.
 وی اعلام نمود "در صورت تشکیل این تشکل در شهرستان، بلافاصله میتوان با هماهنگی و درخواست فعالان این بخش و با حمایت دستگاه های ذیربط و از جمله فنی حرفه ای شهرستان و استان، آموزش های مورد نظر را با هدف رفع بخشی از مسائل و مشکلات به خصوص در حوزه فراوری، بازاریابی و غیره... اجرایی نمود."
ریاست جهادکشاورزی شهرستان ضمن بیان "گزارشی در این خصوص و لزوم توجه به آموزش های تخصصی این بخش، از آمادگی این مدیریت برای اختصاص طبقه زیرین محل مدیریت در شهرستان به عنوان نمایشگاه عرضه محصولات و دفتر انجمن در حال تاسیس در بخش گردو" خبر داد.
مدیریت فنی حرفه ای شهرستان نیز افزود "این مدیریت برای ارائه خدمات آموزشی تخصصی در این بخش با هماهنگی اتاق بازرگانی و انجمن گردو آمادگی دارد."
 ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت نیز "امادگی خود را جهت هرگونه همکاری در این زمینه و استفاده از توانمدی بخش صنعت در این خصوص" اعلام نمود.  
همچنین در ادامه جلسه ای  از ساعت 12 الی 30/14 در محل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تویسرکان و با حضور جمع زیادی از فعالان بخشهای مختلف در حوزه مبلمان منبت و مدیریت اداره مذکور نیز جلسه دوم با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شد.  
در این جلسه که با همت الوندی مدیریت اداره مذکور تشکیل شد، ابتدا ایشان "ضمن تشریح آخرین وضعیت بخش منبت در تویسرکان، مسایل و مشکلات عدیده این بخش در حوزه آموزش، بازار، سنتی بودن روشهای تولید و پراکندگی واحدها و عدم وجود وحدت بین آنها که موجب مشکلات عدیده در این بخش شده را" برشمرد.
در این جلسات مقرر شد:
1- جلسه بعدی بمنظور عضوگیری جهت تشکیل تشکل روز دوشنبه مورخ 29/8/1396 از ساعت 12 لغایت 14 در محل دفتر مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان  تعیین گردید. 
2- عضوگیری جهت تشکیل تشکل روز شنبه مورخ 4/9/1396 از ساعت 16 لغایت 18 در محل دفتر اتاق اصناف تویسرکان تعیین گردید.
 
 
تاریخ: 24 آبان 1396