سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکرات برگزار شد.

 
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، شرکت شهرک های صنعتی استان همدان و پارک علم وفناوری، با حضور علیرضا پوراسد مدرس اتاق ایران، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران و مدرس گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در روز پنج شنبه 4 مهرماه 1398 در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، مسعود عبدالملکی مسئول آموزش و پژوهش اتاق همدان در ابتدای جلسه به ارائه "گزارش عملکرد واحد آموزش در 6 ماهه اول سال 98" پرداخت.
عبدالملکی اظهار نمود "با توجه به نیازسنجی های انجام شده از اعضای اتاق، تقویم دوره های آموزشی تا پایان سال 98 تدوین شده است."
وی خاطرنشان ساخت "برگزاری دوره های آموزشی موجب آگاهی فعالین اقتصادی در زمینه های مختلف شده و در پیشگیری از مسائل و مشکلات بسیار تأثیرگذار است."
سپس پوراسد به تعریف مذاکره پرداخت و گفت "مذاکره گفتگو بین دو یا چند نفر درخصوص حداقل یک موضوع از مجموع موضوعات مورد اختلاف در جهت دستیابی به توافقی سودمند با حفظ احترام متقابل که این خروجی می تواند برای همه شرکت کنندگان و یا فقط یکی از آنها سودمند باشد."
مدرس دوره سپس به تعریف و توضیح درخصوص انواع مذاکره "توزیعی و تجمیعی" پرداخت.
وی اجزاء اولیه مذاکره را "فرآیند، رفتار و محتوا" نام برد.
پوراسد همچنین درخصوص "فرهنگ مذاکرات بین المللی و تفاوت فرهنگ قرارداد در کشورها" توضیحاتی ارائه نمود.
وی هفت گام کلیدی در مذاکرات را به ترتیب زیر نام برد و توضیح داد:
1- آماده سازی
2- ساختن روابط
3- جمع آوری اطلاعات
4- استفاده از اطلاعات
5- ارائه پیشنهاد
6- انتقاد معامله
7- اجرای توافق
شایان ذکر است پایان جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
 
  • تاریخ :
  • 4 مهر 1398