نشست ریاست اتاق همدان با رؤسای کمیسیون ها

نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با رؤسای کمیسیون های تخصصی ده گانه اتاق روز شنبه 26 آبان ماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این نشست به منظور ارائه گزارش آخرین وضعیت کمیسیون ها برگزار شد.
سپس رییس اتاق همدان زبردست خواستار "آسیب شناسی در حوزه کمیسیون های اتاق" شد.
ایشان "پیگیری وپشتکار بیش از پیش رؤسای کمیسیون ها جهت حضور موثر اعضا کمیسیون ها در سفرهای تجاری جهت پیشبرد اهداف عالیه اتاق و همچنین حضور در نمایشگاه های خارجی را مورد مطالبه قرار داد."
"نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی نیز ازدیگر مواردی بود که ریاست اتاق  از  روسای کمیسیون ها خواستار شد."
مهندس زبردست "لزوم وجود دبیر تخصصی در کمیسیون ها را مورد تاکید" قرار داد و اعلام نمود "رؤسای  کمیسیون ها انتخاب دبیران مرتبط با حوزه تخصصی هر کمیسیون را در رؤوس کار خود قرار دهند.
در ادامه این نشست طاهره ایزدی مسئول امور تشکل های اتاق همدان از "عدم حضور موثر و فعال اعضای کمیسیون ها" ابراز گلایه نمود و خاطر نشان ساخت "در برخی جلسات به اصل مبحث دستور جلسه کمتر پرداخته میشود."
ایزدی از "متمرکز کردن دبیرخانه کمیسیون ها" خبر داد و اظهار نمود "میزان لزوم حضور دبیر تخصصی در کمیسیون ها در انشاء موضوعات و تدوین صورتجلسات غیر قابل انکار است."
وی تأکید نمود "موضوعاتی در دستور کار جلسات کمیسیون ها قرار گیرد که اجرایی شدن مصوبات موضوع مطروحه سطح وسیعی از جامعه آماری اعضا را به رضایتمندی برساند."
ایزدی با بیان اینکه " افرادی که عضو اتاق نیستند به دلیل عدم آشنایی به سیستم  و فرایند عضویت گاها انتظاراتی را برای خود تعریف می نمایند که برآورده نخواهد شد" خواستار "عضویت اعضای کمیسیون در اتاق" شد.
سپس حمیدرضا نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان گفت "در هشت ماهه ی نخست سال ۹۷ از مجموع مصوبات حدود ۵۲ مصوبه اجرایی گردیده و امید می رود با حضور موثر اعضا در جلسات کمیسیون ها شاهد افزایش این اثر گذاری باشیم."
شایان ذکر است در حال حاضر کمیسیون های "تجارت، معادن، خدمات فنی و مهندسی، تشکل ها و بهبود محیط کسب و کار، صنایع، کشاورزی، آموزش، حقوقی، گردشگری و سرمایه گذاری و تأمین مالی" فعالیت دارند.
 
  • تاریخ :
  • 26 آبان 1397