گزارش عملکرد تطبیقی حوزه خدمات بازرگانی و صدور کارت اتاق همدان

 
حوزه خدمات بازرگانی و صدور کارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در سی امین جلسه هیأت نمایندگان اتاق همدان روز چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 در سالن جلسات اتاق همدان به ارائه گزارش عملکرد تطبیقی واحد خود در اسل های 1393، 94، 95 و 96 پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، روح الله پورعراقیان کارشناس حوزه خدمات بازرگانی و صدور کارت اتاق همدان تعداد کارت های بازرگانی و عضویت پنج سله را به شرح زیر بیان کرد:
   
پورعراقیان همچنبن اعلام کرد "تعداد اعضای دارای مدرک تحصیلی دکتری در سال 96، 31 نفر، فوق لیسانس 89 نفر، لیسانس 232 نفر، فوق دیپلم 51 نفر، دیپلم 221 نفر و سیکل و ابتدایی 95 نفر می باشد."
کارشناس خدمات بازرگانی و صدور کارت در پایان آمار گواهی مبدأ 5 ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان را "در سال 92 تعداد 276، سال 93 تعداد 238، سال 94  تعداد 215، سال 95 تعداد 294 و در سال 96 تعداد 320 عدد می باشد."
 
  • تاریخ :
  • 23 اسفند 1396