یکشنبه 29 مهر ماه 1397

برگزاری بیست و سومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق همدان

 
بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی تجارت روز چهارشنبه 6 دی ماه 1396 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، محمودی  مسئول کمیته صادرات کمیسیون با اشاره به این موضوع که  "صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور می باشد" برخی مشکلات بخش صادرات استا ن را به ترتیب زیر برشمرد:
1- تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات 
2- نیاز به تدوین قوانین مرتبط با صادرات 
3- نبود رایزنان بازرگان توانمند در امر تجارت و صادرات 
4- عدم پرداخت جوایز صادراتی 
5- مشکل صادرات سیمان استان به عراق 
6- نبود  شرکت های حمل و نقل  مستقل در استان 
7- عدم تولید صادراتی در بخش محصولات کشاورزی و استفاده از روش های سنتی و تولید غیر کیفی 
8- نبود شرکت کنسرسیوم  یا مدیریت صادرات در استان 
گفتنی است در این جلسه پس از بیان مشکلات و ارائه پیشنهاداتی درخصوص حل مسائل مطرح شده مصوب شد "انجمن جوانان مسئولیت ثبت شرکت مدیریت صادرات طی 3 ماه را بر عهده بگیرد  و همراه با واحد حقوقی اتاق تفاهم نامه با اتاق همدان در قالب کنسرسیوم  تنظیم شود."
شایان ذکر است انجمن جوانان و اموربین الملل اتاق همدان مسئول تشکیل تیم تحقیق برای شناسایی  و جمع آوری  اطلاعات واحدهای تولیدی با توان صادراتی و شناسایی بازارهای هدف شدند.
 
تاریخ: 6 دی 1396