یکشنبه 29 مهر ماه 1397

برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل انجمن گردوی تویسرکان

 
برگزاری جلساتی به منظور توجیه، آموزش و جذب اعضاء جهت تشکیل انجمن مبل و منبت استان و انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان گردوی تویسرکان با حضور مسئولین و فعالان اقتصادی آن شهرستان و مسئول تشکل های اتاق طاهره ایزدی، کارشناس تشکل ها فریبرز پیرایش و کارشناس آموزش اتاق مسعود عبدالملکی روز شنبه 4 آذرماه 1396 تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، جلسه اول در محل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تویسرکان و با حضور جمعی از فعالان بخش های مختلف در حوزه مبلمان و  منبت و مدیریت اداره مذکور و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان تشکیل شد.  
در ابتدا طاهره ایزدی ضمن "تبیین اهداف جلسه" اعلام نمود "پیرو جلسه مورخ 24/8/96 و اعلام آمادگی منبت کاران حاضر جهت عضویت در اتاق این جلسه تشکیل شده است."
مسئول تشکل های اتاق همدان به بیان "اهمیت و ضرورت تشکل سازی در این بخش و نحوه حضور و عضویت فعالان اقتصادی این حوزه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" پرداخت.
 وی ضمن "تشریح اهمیت کار گروهی و تشکل سازی" گفت "با توجه به فضای مساعد فعلی حاکم بر کسب و کار و توجه به تشکل سازی در اتاق فرصت مناسبی برای فعالین اقتصادی ایجاد شده است."
در ادامه فریبرز پیرایش کارشناس حوزه تشکل ها و کارشناس واحد صدور کارت اتاق نیز نسبت به "شرایط عضویت و مدارک مورد نظر و چگونگی انجام این فرایند با سرعت در محل شهرستان" توضیحاتی بیان کرد.
همچنین مسعود عبدالملکی ضمن "تشریح مجدد و معرفی خدمات اتاق جهت آن دسته از افردای که در جلسه قبلی حضور نداشتند" از "آمادگی بخش آموزش اتاق جهت ارائه برنامه های آموزشی کاربردی و تخصصی در جهت رفع مسائل و مشکلات این بخش مهم اقتصادی در شهرستان تویسرکان" خبر داد.
کارشناس واحد آموزش اتاق همدان اعلام کرد "در صورت تشکیل این تشکل در شهرستان، بلافاصله میتوان با هماهنگی و درخواست فعالان این بخش و با حمایت دستگاه های ذیربط و از جمله فنی حرفه ای شهرستان و استان، آموزش های مورد نظر را با هدف رفع بخشی از مسائل و مشکلات به خصوص در حوزه طراحی، بازاریابی، رنگ و رویه کوبی و غیره... اجرایی نمود."
ادامه جلسه به توضیحات مسئولین حاضر و فعالان اقتصادی و طرح دیدگاه ها و سوالات این افراد اختصاص یافت. 
ضمناً مشکلات و دغدغه هایی در بخش آموزش، تولید، بازار و بخش های تکمیلی از جمله مسائل مطرح شده از طرف افراد فعال اقتصادی حاضر در جلسه بود.
جلسه بعدی از ساعت 30/15 الی 30/17 در محل اداره جهادکشاورزی تویسرکان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در بخش گردو از تولید کنندگان، فروشندگان و شاغلین بخش صنعتی مرتبط با این محصول استان و شهرستان و با همت، تلاش و پیگیری ریاست تعاونی گردوکاران تویسرکان قمری و ریاست اداره جهادکشاورزی شهرستان تشکیل شد.
در این جلسه همانند جلسه اول ابتدا قمری ریاست تعاونی گردوکاران تویسرکان ضمن تشریح "آخرین وضعیت این محصول در تویسرکان و بیان مشکلات این بخش، مواردی از جمله: مشکلات در حوزه آموزش، تولید، مشکلات آفت ها، سنتی بودن روش های تولید و برداشت، مشکلات در حوزه فروش محصول و بازاریابی و عدم وجود مراکز فرآوری صنعتی در این بخش، عدم توجه دستگاه های دولتی و نبود تشکل حقوقی قوی و پایدار را از جمله مسایل این بخش" بر شمرد. 
در ادامه طاهره ایزدی به جهت توجیه افردایکه در جلسه قبلی حضور نداشتند مجددا به توضیح "موارد مطرح شده در زمینه اهمیت تشکل سازی" پرداخت.
سپس فریبرز پیرایش کارشناس حوزه تشکل ها و کارشناس واحد صدور کارت اتاق نیز نسبت به "شرایط عضویت و مدارک مورد نظر و چگونگی انجام این فرایند با سرعت  و در محل شهرستان" توضیحاتی بیان داشت.
در ادامه مسعود عبدالملکی کارشناس واحد آموزش اتاق نیز به "تشریح و معرفی خدمات اتاق" پرداخت. 
در این بخش ریاست جهادکشاورزی شهرستان ضمن بیان "گزارشی در این خصوص و لزوم توجه به آموزش های تخصصی این بخش" از "آمادگی این مدیریت برای اختصاص طبقه زیرین محل مدیریت در شهرستان به عنوان نمایشگاه عرضه محصولات و دفتر انجمن در حال تاسیس در بخش گردو" خبر داد.
 مدیریت فنی حرفه ای شهرستان نیز  اظهار کرد " این مدیریت آمادگی کامل برای ارائه خدمات آموزشی تخصصی در این بخش با هماهنگی اتاق و انجمن گردو را دارد." 
گفتنی است در پایان هر دو جلسه مقرر شد "در جلسات بعدی اطلاع رسانی گسترده تری به منظور حضور جمع بیشتری از فعالان بخش های مختلف مرتبط صورت گیرد."  
 
تاریخ: 4 آذر 1396