شنبه 31 شهریور ماه 1397

سفیر کشور جمهوری غنا در همدان/ اردیبهشت ماه 1397

سفیر کشور جمهوری غنا در همدان/ اردیبهشت ماه 1397

View more
بازدید رییس اتاق همدان از نمایشگاه منبت، معرق و نازک کاری/ اسفندماه 1396

بازدید رییس اتاق همدان از نمایشگاه منبت، معرق و نازک کاری/ اسفندماه 1396

View more
بازدید رییس اتاق همدان از شرکت بتن صنعت بریس/اسفند 96

بازدید رییس اتاق همدان از شرکت بتن صنعت بریس/اسفند 96

View more
نشست هیأت نمایندگان اتاق های شمال غرب کشور/ 5مرداد 96

نشست هیأت نمایندگان اتاق های شمال غرب کشور/ 5مرداد 96

View more
همایش تجلیل از صادرکنندگان و کارفرمایان نمونه استان همدان 13 دی ماه 1396- هتل باباطاهر

همایش تجلیل از صادرکنندگان و کارفرمایان نمونه استان همدان 13 دی ماه 1396- هتل باباطاهر

View more
مراسم کلنگ زنی ساختمان اتاق همدان و همایش فعالین اقتصادی استان همدان/ 17 اردیبهشت 96

مراسم کلنگ زنی ساختمان اتاق همدان و همایش فعالین اقتصادی استان همدان/ 17 اردیبهشت 96

View more
هیأت رییسه اتاق بازرگانی سلیمانیه مهمان اتاق همدان اردیبهشت ماه 96

هیأت رییسه اتاق بازرگانی سلیمانیه مهمان اتاق همدان اردیبهشت ماه 96

View more
بازدید رییس اتاق همدان از روستای دستجرد و لتگاه  18 اسفندماه 1395

بازدید رییس اتاق همدان از روستای دستجرد و لتگاه 18 اسفندماه 1395

View more
حضور هیأت تجاری غنا در اتاق همدان / بهمن ماه

حضور هیأت تجاری غنا در اتاق همدان / بهمن ماه

View more
همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان 17 آذر 1395

همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان 17 آذر 1395

View more
بازدید رییس اتاق همدان از شرکت آریا ایده آل (نامیکا) 25 آذر 95

بازدید رییس اتاق همدان از شرکت آریا ایده آل (نامیکا) 25 آذر 95

View more
دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پبشگیری از آسیب های اجتماعی 19 و 20 آبان ماه 1395

دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پبشگیری از آسیب های اجتماعی 19 و 20 آبان ماه 1395

View more
بازدید رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان از کارخانه فروسیلیس غرب

بازدید رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان از کارخانه فروسیلیس غرب

View more
بازدید رییس اتاق همدان از شرکت ذوب ریزان

بازدید رییس اتاق همدان از شرکت ذوب ریزان

View more
سفیر غنا میهمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان/ شهریور ماه 1395

سفیر غنا میهمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان/ شهریور ماه 1395

View more
نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با هیأت تجاری روسیه

نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با هیأت تجاری روسیه

View more
 میز اتاق همدان در اتاق ایران/ اردیبهشت 1396

میز اتاق همدان در اتاق ایران/ اردیبهشت 1396

View more
دیدار نوروزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با فعالان اقتصادی استان 19 فروردین 1395

دیدار نوروزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با فعالان اقتصادی استان 19 فروردین 1395

View more
همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان 29 آذر 94

همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان 29 آذر 94

View more
سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری 26 آذر 94

سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری 26 آذر 94

View more