همایش و مذاکره دو جانبه تجاری ایران و ترکیه با حضور وزیر اقتصاد این کشور

  • تاریخ برگزاری :
  • 1395/12/07
  • تاریخ اتمام :
  • 1395/12/07