صورتجلسه هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همدان مهرماه 1395

صورتجلسه هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همدان  مهرماه 1395
گزارش جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان همدان
شماره نشست: 8    تاریخ جلسه: 7/7/95         ساعت شروع : 12:30    ساعت خاتمه : 14:30    مکان : استانداری همدان
رئیس جلسه :جناب آقای مهندس ناصر نیکبخت          دبیرجلسه :جناب آقای مهندس علی اصغر زبردست 
دستور جلسه
 1 - پیگیری مصوبات شورای گفتگو در رابطه با معادن-  ارائه گزارش توسط رئیس محترم سازمان صمت - آقای مهندس متین
2 - طرح مشکلات صنف آسانسور و پله برقی استان -  طرح موضوع توسط سندیکای آسانسور وپله برقی استان- آقای مهندس ایرانپور
3 - طرح تثبیت تجاری – طرح موضوع توسط اتاق اصناف همدان- جناب آقای فرسایی
هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست و حضور اعضای محترم آغاز گردید.
مشروح مذاکرات :
جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
از استاندار محترم تشکر می نمایم که علیرغم مشغله فراوان جلسه شورای گفتگو را برگزار کردند امیدوار هستم بتوانیم جلسات را به صورت ماهیانه برگزار نماییم.
جلسات صبحانه کاری و جلسات جانبی بسیاری با حضور مدیران استان و فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی همدان برگزار و بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود ولی بعضی از موضوعات نیاز به دستور استاندار محترم دارد که به شورای گفتگو ارجاع می شود. با توجه به اهمیت موضوع معادن دستور اول جلسه بررسی مصوبات قبلی شورای گفتگو در رابطه با معادن می باشد براساس بررسی به عمل آمده به نظر می رسد مشکلات معدن داران در رابطه با مصوبات قبل همچنان باپرجاست.
متقاضی وقتی مجوز اکتشاف و بهره برداری از معدن را دریافت کرد دارای حق می شود مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی باید قبل از اعطای مجوز بررسی گردد اما معارضین محلی و یا دستگاه های اجرایی به طرق مختلف برای معادن ایجاد مزاحمت می نمایند. نکته دیگر این که از مصوبات و قوانین موجود باید برای حل مشکلات معدن داران استفاده کرد و پرونده ها مابین دستگاه های اجرایی حل و فصل گردد و حتی المقدور به دستگاه قضایی ارجاع نگردد تا بار دستگاه قضایی نیز افزایش نیابد. مسئله مهم این است که مدیران شهرستانها نیز از تصمیمات مدیر سازمان آگاه باشند.
ابتدا از آقای مهندس متین می خواهم گزارشی از رونداجرای مصوبات شورا در رابطه با معادن ارائه نمایند.جناب آقای متین – ریاست محترم سازمان صنعت ومعدن وتجارت
اولین مصوبه بازنگری در مناطق قرمز و خاکستری تعیین شده توسط اداره منابع طبیعی استان می باشد که برای این منظور جلسه ای در دفترآقای عراقی معاونت محترم استانداری همدان و با حضور ٱقای همتی مدیر کل منابع طبیعی برگزار گردید و مقرر گردید در مناطق بازنگری صورت پذیرد.
مسئله مهم دیگر جابه جایی در سینه کار معادن می باشد با توجه به محدودیت های زمانی و فصلی و کم بودن مساحت سینه کار در صورتی که بهره برداراز محدوده خارج شد ٰ؛ به علت زمان بر بودن دریافت مجوزها اجازه فعالیت داشته باشد.
جناب آقای خاکی – معاونت معدنی سازمان صمت
 طبق تفاهم نامه سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت صنعت و معدن، سازمان منابع طبیعی باید برای کل محدوده اظهار نظر نماید.
جناب آقای مرتضایی – رئیس خانه معدن و کمیسیون معادن اتاق همدان
اغلب پهنه های فلزی استان در مناطق قرمز قرار دارد که اجازه اکتشاف داده نمی شود. طبق قانون در مورد منابع معدنی طبقه دو نیازی به استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست نمی باشد. شهرستان های استان نیز با اداره کل منابع طبیعی هماهنگ نیستند.
جناب آقای همتی – مدیر کل منابع طبیعی استان
رنگبندی مناطق براساس دستورالعمل ابلاغی انجام شده است در عین حال در مناطق قرمز به معادن واجد ارزش نیز مجوز داده می شود. در صورتی که بخشی از محدوده در محیط قرمز قرار گرفته باشد در هنگام اعلام نظر محدوده قرمز از محدوده کل کسر می گردد که البته باز هم در شرایطی موضوع قابل بررسی می باشد. در محدوده مورد تقاضا از طرف منابع طبیعی با رعایت قوانین اظهار نظر می شود و سپس محدوده کار با نظر متقاضی در یک یا چند هکتار معین وپروانه بهره برداری پس

ازپرداخت حقوق عرفی صادر می شود . خود متقاضی به علت کم کردن حقوق عرفی درخواست محدوده کمتر می کنند و محدودیتی در مقدار سینه کار نمی باشد.
جناب آقای نیکبخت - استاندارمحترم
با توجه به شرایط اقلیمی استان اولویت های توسعه استان گردشگری و توسعه معادن می باشد. در عین حال از کشاورزی و صنعت نیز حمایت لازم صورت می پذیرد. ضمن رعایت قوانین محیط زیست و منابع طبیعی باید اکتشاف و بهره برداری معادن نیز صورت پذیرد. باید بتوانیم از تمام معادن استان که مجاز هستیم بهره برداری نماییم.
بازنگری در مناطق قرمز و خاکستری تا پایان سال صورت پذیرد و مستند و آگهی شود و یک نسخه نیز به استانداری داده شود.
در رابطه با بهره برداری از معادن باید بین سازمان صنعت و معدن و اداره کل منابع طبیعی هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.
جهت اکتشاف وبهره برداری در محدوده معدنی مورد نظر سازمان صمت ابتدا منابع طبیعی درباره کل محدوده اعلام نظرنماید سپس عملیات اکتشاف و گمانه زنی انجام پذیرد و با مشخص شدن مناطق مورد نظر جهت بهره برداری توسط متقاضی وپس از پرداخت حقوق عرفی پروانه بهره برداری صادرشودو تخلف از محدوده سینه کار پذیرفته نیست.اطلاعات وآموزشهای لازم به معدن داران نیز داده شود.قبل ازارجاع برونده هابه محاکم قضایی بین سازمان صمت ومنابع طبیعی هماهنگی صورت گیرد.
آقای مهندس متین:
جهت پیگیری دیگر مصوبه های شورای گفتگو در رابطه با معارضین محلی و روستایی معادن جلسه ای درمحل دفتر معاون محترم سیاسی استاندار برگزارگردیدومفرر شد هماهنگی های لازم با فرمانداری ها و بخشداری ها انجام پذیرد.
 گزارش برداشت های غیرمجاز نیز طبق نامه مورخ 12/05/95 تهیه و در شورای حفاظت مطرح شده است و از جناب آقای حمزه ریاست محترم دادگستری بخاطر مساعدت هایشان تشکر می شود.

جناب آقای پورمرادی: استانداری
موضوع به فرمانداران و بخشداران کتباً اعلام شده است در جلسه آتی فرمانداران و بخشداران استان از آقای مهندس متین دعوت به عمل می آید که در جلسه مسائل مورد نظر را اعلام نمایند. گاهاً معدنداران خودشان وارد توافق با معارضین می شوند که یهتراست این توافقات از طریق بخشداران صورت پذیرد.
جناب آقای گلستانی – معاونت محترم دادگستری
مشکل معارضین روستایی به علت جاده های خاکی و گرد و خاک ایجاد شده است که روی محصولات کشاورزی اثر می گذارد و جاده های قیرپاشی نمی شود که باید معدنکاران در این زمینه توجیه باشند.
جناب آقای لطفی – معدن دار
معدن اینجانب 70 روز است به خاطر معارضین محلی و روستایی تعطیل شده است. معدن جزء قهاوند می باشد و روستای معارض جزء فامنین است و مشکل همچنان حل نشده باقی است.
جناب آقای استاندار:
جناب آقای پورمرادی موضوع را بطور ویژه از طریق آقای پورمجاهد فرماندار محترم فامنین پیگیری نمایند.
جناب آقای زبر دست :
موضوع بعدی بررسی مشکلات صنف آسانسور و پله برقی است. مبحث آسانسور در ساختمان بسیار حائز اهمیت است و باید نظام مهندسی ساختمان تمرکز خاصی را بر این موضوع داشته باشد.
جناب آقای ایرانپور - رئیس سندیکای آسانسور و پله برقی استان
درخواست‌ها وپیشنهادات تشکل صنایع آسانسور و پله برقی استان همدان درراستای بهبود ایمنی وتعیین وپذیرش مسئولیت این بخش ازساختمان به شرح ذیل تقدیم میگردد :


۱-در زمان اخذ پروانه ساختمان توسط متقاضیان پروانه ساختمانی،شرکت‌های دارای پروانه طراحی و مونتاژآسانسور نیز همزمان با مهندسین طراح ناظر مجری انتخاب شوند و نام شرکت مسئول در پروانه ساختمانی درج گردد.
۲-بحث طراحی ابعاد ،ظرفیت،سرعت، نسبت به کاربری آسانسور توسط شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ انجام گیرد و در ابتدا نقشه ها با محاسبات بارهای وارده به سازه ومحاسبات بار ترافیکی تحویل مهندسین طراح شود.
 ۳-در چک لیست های مهندسین طراح و ناظر معماری ، سازه، تاسیسات برق و مکانیکی، بندهای قانونی مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان به فراخور تخصص هر رشته، جهت کنترل و نظارت از ابتدای ساخت تا پایان کار گنجانده شود .
۴-تشکیل جلسات کارگروه نظارت صنعت آسانسور در سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ارزشیابی پروانه های در حال صدور وصادرشده  وکنترل و حضور دائمی مدیران فنی و تکنسین های  فنی در شرکتها
۵- حضور نماینده سندیکا در  آزمون های فنی حرفه ای مربوط به تکنسین ها و مدیران فنی  آسانسور
۶-الزام سازمانها و ادارات به عقد قرارداد سرویس و نگهداری فقط به شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ
۷ -حضور نماینده سندیکا در جلسات مربوط به صنعت آسانسور در شورای فنی استانداری
جناب آقای سلیمی - رئیس نظام مهندسی ساختمان
چهار تخصصی در نظام مهندسی ساختمان با مبحث آسانسور در ارتباط است که در مبحث پانزده آورده شده است. موضوع آسانسور یک مبحث میان رشته ای است. مبحث تعمیر و نگهداری مصوب شده است و درحال ابلاغ می باشد
جناب آقای اسکندری - رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق همدان
موضوع آسانسور متولی واحد و مشخص می خواهد نصب توسط کسانی انجام می شود که متخصص نیستند و مجوز ندارند. سازمان استاندارد نیز هنگام تحویل ساختمان آسانسور را بررسی می کند و در ضمن ساخت نظارت وجود ندارد. در سال های بهره برداری نیز باید نظارت وجود داشته باشد. اهمیت ایمنی آسانسور پس از حمل و نقل هوایی است.


جناب آقای فرسایی – رئیس اتاق اصناف همدان
پروانه کسب در حوزه اصناف صادر می گردد واحدهای صنفی خلافکار از طرف صنف آسانسور و پله برقی معرفی شوند تا از طرف اصناف نسبت به پلمپ آن ها اقدام شود.
جناب آقای استاندار:
با توجه به اهمیت موضوع جلسه ای با حضور معاون محترم استاندار آقای مهندس عراقی و سازمان استاندارد وآقای مهندس ایرانپور، آقای مهندس اسکندری و آقای مهندس سلیمی و جناب آقای فرسایی به منظور بررسی و گزارش پیشنهادات قابل اجرا در استان تشکیل گردد. و از طریق آقای مهندس عراقی و سلیمی پیشنهادات لازم به سازمان نظام مهندسی کشور داده شود. سازمان صنعت نیز بر شرکت های خاطی و مهر فروش نظارت کند در جلسه آتی گزارش اقدامات صورت گرفته داده شود.
جناب آقای استاندار:
هفته دفاع مقدس را داریم رشادت هایی که جوانان ما در دفاع مقدس کردند امروز تاثیرش را نشان داده است کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا اذعان می کنند ایران قدرت منطقه است و این حاصل تدبیر دولت تدبیر و امید بوده است. هدایت های رهبری، پشتیبانی مردم و اتحاد آن ها بسیار کارساز بوده است. این حرف بی پایه ای است که ایران در مقابل تحریم ها قدخم کرددر حالی که عربستان با کمبود بودجه روبروست ایران طرح تحول سلامت را اجرا می کند ودر عین حال تخریب های ناروایی علیه دولت صورت می پذیرد.
از جناب آقای زبردست بخاطر تشکیل جلسه و همت و تلاشی که برای حل مشکلات استان دارند و همچنین حضار محترم تشکر می کنم.جناب آقای زبردست:
با توجه به کمبود وقت دستور سوم در جلسه آتی بررسی خواهد شد موضوعات مربوط به بخش تعاون نیز در یک جلسه شورای گفتگو مطرح خواهد شد.

موضوع
    شرح مصوبه    مسئول اجرا
باز نگری در رنگبندی پهنه منابع طبیعی استان    بازنگری در مناطق قرمز و خاکستری تا پایان سال صورت پذیرد و مستند و آگهی شود و یک نسخه نیز به استانداری داده شود.
    اداره منابع طبیعی
تعیین محدوده اکتشاف وبهره برداری ار معادن    جهت اکتشاف وبهره برداری در محدوده معدنی مورد نظر سازمان صمت ابتدا منابع طبیعی درباره کل محدوده اعلام نظرنماید سپس عملیات اکتشاف و گمانه زنی انجام پذیرد و با مشخص شدن مناطق مورد نظر جهت بهره برداری توسط متقاضی وپس از پرداخت حقوق عرفی پروانه بهره برداری صادرشود .تخلف از محدوده سینه کار پذیرفته نیست.اطلاعات وآموزشهای لازم به معدن داران نیز داده شود.
    اداره منابع طبیعی       
سازمان صمت
مشکل معارضین محلی وروستایی معادن
    در جلسه آتی فرمانداران و بخشداران استان از آقای مهندس متین دعوت به عمل آید که در جلسه مسائل مورد نظر را اعلام نمایند.    سازمان صمت
استانداری
ارجاع برونده های معادن ازسوی منابع طبیعی به مراجع قضایی    قبل ازارجاع برونده ها به محاکم قضایی بین سازمان صمت ومنابع طبیعی هماهنگی صورت گیرد.    اداره منابع طبیعی       

بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی
    جلسه ای با حضور معاون محترم استاندار آقای مهندس عراقی و سازمان استاندارد وسازمان صمت وآقای مهندس ایرانپور، آقای مهندس اسکندری و آقای مهندس سلیمی و جناب آقای فرسایی به منظور بررسی و گزارش پیشنهادات قابل اجرا در استان تشکیل گردد.
    سازمان صمت
استانداری
بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی     از طریق آقای مهندس عراقی و سلیمی پیشنهادات لازم به سازمان نظام مهندسی کشور داده شود.
    سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان

بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی     سازمان صمت بر شرکت های خاطی و مهر فروش نظارت کند و در جلسه آتی گزارش اقدامات صورت گرفته داده شود.
    سازمان صمت

مصوبات :

موضوع

 

شرح مصوبه

مسئول اجرا

باز نگری در رنگبندی پهنه منابع طبیعی استان

بازنگری در مناطق قرمز و خاکستری تا پایان سال صورت پذیرد و مستند و آگهی شود و یک نسخه نیز به استانداری داده شود.

 

اداره منابع طبیعی

تعیین محدوده اکتشاف وبهره برداری ار معادن

جهت اکتشاف وبهره برداری در محدوده معدنی مورد نظر سازمان صمت ابتدا منابع طبیعی درباره کل محدوده اعلام نظرنماید سپس عملیات اکتشاف و گمانه زنی انجام پذیرد و با مشخص شدن مناطق مورد نظر جهت بهره برداری توسط متقاضی وپس از پرداخت حقوق عرفی پروانه بهره برداری صادرشود .تخلف از محدوده سینه کار پذیرفته نیست.اطلاعات وآموزشهای لازم به معدن داران نیز داده شود.

 

اداره منابع طبیعی       

سازمان صمت

مشکل معارضین محلی وروستایی معادن

 

در جلسه آتی فرمانداران و بخشداران استان از آقای مهندس متین دعوت به عمل آید که در جلسه مسائل مورد نظر را اعلام نمایند.

سازمان صمت

استانداری

ارجاع برونده های معادن ازسوی منابع طبیعی به مراجع قضایی

قبل ازارجاع برونده ها به محاکم قضایی بین سازمان صمت ومنابع طبیعی هماهنگی صورت گیرد.

اداره منابع طبیعی       

 

بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی

 

جلسه ای با حضور معاون محترم استاندار آقای مهندس عراقی و سازمان استاندارد وسازمان صمت وآقای مهندس ایرانپور، آقای مهندس اسکندری و آقای مهندس سلیمی و جناب آقای فرسایی به منظور بررسی و گزارش پیشنهادات قابل اجرا در استان تشکیل گردد.

 

سازمان صمت

استانداری

بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی

از طریق آقای مهندس عراقی و سلیمی پیشنهادات لازم به سازمان نظام مهندسی کشور داده شود.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان

 

بررسی مسائل صنف آسانسوروبله برقی

سازمان صمت بر شرکت های خاطی و مهر فروش نظارت کند و در جلسه آتی گزارش اقدامات صورت گرفته داده شود.

 

سازمان صمت

 
تاریخ: 7 مهر 1395