شنبه 31 شهریور ماه 1397

فرم ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

فرم پیشنهادات

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
*موضوع:
نام شرکت
*شرح نظر:
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر زیر وارد کنید: