کمیسیون حمل و نقل داخلی، بین المللی و لجستیک

نام رییس : جناب آقای ابوالفضل پناهی

نایب رئیس اول: جناب آقای رمضان فرآراء
نایب رئیس دوم: جناب آقای عباس ریزه بندی

مطلبی موجود نیست
    ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English