قوانین و مقررات اتاق بازرگانی همدان
قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت اتاق بازرگانی همدان می‌باشد.
مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت اتاق بازرگانی همدان می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور ( اتاق بازرگانی همدان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
قانون تجارت
مقررات صادرات و واردات1399

آیین نامه نحوه عضویت در اتاق ها

قانون امور گمرگی مصوب 1390
قانون مالیاتهای مستقیم 

قانون محاسبات عمومی

قانون واردات کالا و خدمات
مجموعه قوانین سرمایه گذاری

قانون تجارت الکترونیک

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

فهرست گمرکات اختصاصی در رویه صادرات قطعی

نخستین گزارش پایش اجرای قانون ملی محیط کسب و کار1399
 


 

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English